ГРУППА «СНЕЖИНКИ»

Воспитатели: Михайлова Венера Павловна

Иванова Надежда Петровна